LantmästarkårenLantmästarkåren är studentkåren som studiebevakar för studenterna vid Lantmästarprogrammet på Alnarp. Utöver studiebevakning så anordnar kåren aktiviteter så som branschdagar, sittningar, studiebesök och föreläsning för kårens alla medlemmar.

Högt kårengagemang

 

Lantmästarkåren är studentkåren som kännetecknas för ett högt kårengagemang bland stundenterna. Till stora delar är nästan alla studenter som studerar på programmet engagerade på något vis i kårens verksamhet.

Branschnära

 

Lantmästarkåren värnar starkt om att vara en kår som samverkar och arbetar nära branschen. Detta sker exempelvis genom föreläsningar, studiebsök och framförallt vår traditionsenliga Lantmästardagen.

Goda arbetsmöjligheter

 

Som examinerad Lantmästare har du goda arbetsmöjligheter inom olika branscher. Exempelvis kan du jobba som driftsledare, lärare, projektledare, rådgivare, försäljare eller produktutvecklare. 

Om Lantmästarutbildningen


Lantmästarprogrammet är ett treårigt kandidat- och yrkesexamenprogram som ges på Campus Alnarp i Skåne. Utbildningen ger dig en allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag.  Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör.  Under det avslutande året väljer man inrikting inom växtodling, djurproduktion, ekonomi eller teknik.


Utbildningen ska vara i framkant och vara branschnära och aktuell, en fråga som Lantmästarkåren arbetar mycket med. En examinerad Lantmästare ska ha relevant spetskompetens inom dagens och framtids lantbruk.

Kommande evenemang

07

OKT

04

NOV

02

DEC

KOSTYMBOSTON

 

En sval oktoberkväll är det dags för våra nyblivna juniorer att äntligen få klä på sig sin fagra sparkdräkt. Höstens första storfest tillägnas juniorerna och deras inträde i Lantmästarkårens tradionsenliga kamratanda. 

Restaurang Alnarp 9

7 oktober, 18:00

GÅSABOSTON

 

I början av november är det enligt tradition dags för Gåsaboston. Mårten Gås flyger söder ut mot kontinenten för att dricka god kall öl i solen. Men, inte utan att först stanna till på ärovördiga Alnerups Gåsamiddag. Det firas med en ringceremoni för examinerade lantmästare, en traditionsenlig trerätters gåsamiddag på Loftet samt dans fram till solens första stårlar träffar Alnerups ståtliga slott.

Loftet, Alnarpsgården

4 november, 18:00

LUCIAFESTEN

 

En av Alnerups största festligheter där människor vallfärdar från land och rike för att sedan samlas på Alnerup. Loftet fylls av doften av ett välfyllt julbord och ljudet av klirrande glas. Lantmästarkårens eminenta DJ:s spelar sedan hela natten lång.

Loftet, Alnarpsgården

2 december, 18:00

Vårt nya anmälningssystem - ORBI


En app du hittar där appar finns

Såhär gör du:

Ladda ner appen.

Sedan väljer du att du studerar i Sverige på Sveriges Lantbruksuniversitet (även om du inte gör det) då det är det ända sättet att anmäla sig. Välj att du studerar till Lantmästare valfritt år och sedan ska det bara vara att anmäla sig till önkvärt evenemang där anmälan är öppen. Hör av dig på mail till lmk-fest@stud.slu.se om du har problem. 

unsplash