Apr 28, 2020
Här hittar du information om hur du kan köpa Slottsgisslet 2020

Hyra av Kårhuset

Alla medlemmar både i ASK och LMK har privilegiet att nyttja lokalen helt gratis, även till privata tillställningar. Kårbiblioteket (bakom toaletterna), pabben samt köket hyrs ut tillsammans.

För dig som ej är medlem i någon av Alnarps kårer är kostnaden : 1000 kr/dag mån – fre kl 12.00 och 2000kr/ dygn efter kl 12.00 på fredag – söndag kväll. Kårhuset hyrs endast ut till personer över 18 år. Då minderåriga vistas i lokalen krävs målsmans närvaro under hela tillställningen. Ett krav för att få använda lokalen är att det återfinns i samma skick som innan det lånades ut.

Eventuell skadegörelse eller sabotage kommer att faktureras till den bokningsansvariga vid aktiviteter som inte omfattas av kårernas gemensamma festpolicy. Festpolicyn kan läsas vid båda kårernas hemsidor.

Även vår musikanläggning går att boka till en kostnad av 700kr per kväll. Ansvaret för den ligger självklart på den som bokar lokalen. Den som bokar lokalen är också ansvarig för att informera gästerna om utrymningsvägar och uppsamlingsplatser samt ser till att inga utrymningsvägar blockeras under bokningstiden.

Kontakta KSN för uthämtning av passerkort till kårhuset för kvällar och helger, samt om du inte är medlem i kåren.

Frågor angående bokning av kårlokalen, köket, passerkort eller om du vill hyra musikanläggningen kontakta KSN på adressen- ksn_ordf@stud.slu.se.

För bokning av lokalen: https://alnarps-karsamverkansnamnd.bokamera.se/blog/233327

Hyresavtal: Hyresavtal kårhuset