Lantmästare, 180 hp.

Fotograf: UT Chiquiita Utbildningen startar med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning, marknadsföring samt rättskunskap. Därefter läser du en kurs med kemi, ekologi och statistik. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver rationell växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik och skogsbruk.

Tredje terminen ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, arbetsmiljö och inomgårdsmekanisering. Under den fjärde terminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, ekonomi eller teknik. Det är möjligt att ta ut en lantmästarexamen efter två år.

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig inom lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknologi. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknologi. Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper och förmågor på en aktuell frågeställning.