Dec 31, 2019
Detta gäller alla er som funderar på att söka till lantmästarprogrammet 2019!

 

Studentinflytandepolicy för studerande vid SLU:

 

studentinflytande-policy-beslut-2014-12-08.pdf