Feb 15, 2020

Äntligen är det dags för fest igen!

Mer info och anmälan här!

 

Studentinflytandepolicy för studerande vid SLU:

 

studentinflytande-policy-beslut-2014-12-08.pdf