På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

 

Studentinflytandepolicy för studerande vid SLU:

 

studentinflytande-policy-beslut-2014-12-08.pdf