På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

 

 

Stadgar Alnarps Lantmästarkår


 

Stadgar för Alnarps Lantmästarkår - Reviderade 2017.pdf

 

 

 

Reviderade 2014