Ordförande

Oskar Jansson "Fellooff"
0730 75 09 73
lmk-ordforande@stud.slu.se

Studiesocial kontakt
Cecilia Olander "Grreease"
0736 56 39 19
i
Skyddsombud
Olof Olsson "Tapper"
0705 91 66 03
lmk-sluss@stud.slu.se
.
Kårsamverkansnämdens ordförande
Filip Kalenius 
ksn_ordf@stud.slu.se

Besöksadress

Sundsvägen 9
230 53 Alnarp
www.lantmastarkaren.nu

Postadress

Box 47
230 53 Alnarp
asdad
Studenthälsa: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan
Studentkyrka: http://www.pklund.se/student-ungdom/studentkyrkan/
adads
Webbansvarig
webmaster@lantmastarkaren.se