Fotograf: JF Booorat

 

Lantmästarkåren (LMK) är en av två kårer vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, som ligger i Skåne mellan Lund och Malmö och är till för studenter på Lantmästarprogrammet.

Kårens huvudsakliga uppgift är att behålla och förbättra kvaliteten på utbildningen samt arbeta för en god kamratanda mellan studenter under och efter Alnarpstiden.

LMK grundades 1935 och finns representerad i ett flertal nämnder och utskott på Alnarp. Våra representanter har rösträtt och därmed möjlighet att påverka både det som händer på fakulteten i Alnarp och inom Lantmästarprogrammet. Vi finns också representerat i SLUSS; SLU:s samlade studentkårer, ett samarbetsorgan för samtliga studentkårer inom SLU.

Vi samarbetar med ASK, Alnarps studentkår via Kårsamvekansnämnden (KSN).

Kåren och kårlivet spelar en central roll för lantmästarna och vi är kända för den goda kamratanda som finns under och efter Alnarpstiden.

En stor del av kamratandan grundar sig på våra gamla traditioner, något som kåren jobbar aktivt för att behålla och utveckla.

Vid högtidliga tillfällen så klär sig lantmästarstudenterna i Spark, en kostym där varje årskurs har en egen slips. Sparken bärs av LMK's medlemmar.

 

Fotograf: UF Booorat