Oct 10, 2020
Nu är det dags för terminens första storfest Kostymboston och anmäler er gör ni här!

Idag står svenskt jordbruk inför stora förändringar. Det innebär att de traditionella arbetsuppgifterna kommer att minska i framtiden. det gäller främst inom det praktiska jordbruket och arbetsmöjligheterna i organisationer och företag i direkt anslutning till jordbruk. Däremot kan vi se en ökad efterfrågan på högskoleutbildade lantmästare inom andra områden t ex natur, miljö, landskapsvård och djurskydd.

Sveriges anslutning till EU har lett till en förändrad och vidgad arbetsmarknad som har stora behov av den kompetens som svenska lantmästare har. Även i öst-europa är behovet av utbildade lantmästare stort. För att skapainternationella kontakter och kunskap om internationella förhållanden kommer gästföreläsare och informerar om forskning, undervisning, diplomati och handel.

Nya gröna arbetsområden
Det finns många arbetsfält för dig som utexaminerad lantmästare, både inom privata och offentliga sektorn. De flesta lantmästare arbetar inom traditionella områden som praktiskt lantbruk, undervisning och rådgivning samt försäljning. Arbetsuppgifterna har dock i stor utsträckning ändrat karaktär i takt med att lantbrukssektorn förändrats.

Som färdig lantmästare kan du bland annat arbeta inom följande områden:

  • Jordbruk, antingen som egen företagare eller som förvaltare och inspektor på större gårdar.
  • Som lärare på gymnasieskolans naturbruksprogram och högre specialkurser.
  • Som rådgivare vid länstyrelsernas landsbygdsenheter, hushållningssällskapen och lantbrukskooperationen.
  • Som administratör, försäljare, produktchef inom handel och industri.
  • Ekonomi och redovisning på konsult- och revisionsbyråer.
  • Miljö- och hälsovårdsnämnder i kommuner/landsting.
  • Fackjournalistik och information