Dec 31, 2019
Detta gäller alla er som funderar på att söka till lantmästarprogrammet 2019!

Behörighetskrav
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15, vilket innebär: Ma B + ShA + Nk B.

(NkB kan ersättas av FyA+KeA+BiA alternativt naturbruksprogrammets kurser Ekologi, Växt och djurliv samt kretslopp).


För att vara behörig krävs dessutom relevant yrkeserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Blankett för att redovisa yrkeslivserfarenhet finns här!

Vid äldre utbildningssytem eller liknande kan det finnas andra vägar att gå. I dessa fall eller andra tveksamheter tveka inte att kontakta studievägledningen eller SLU.

Urvalet till lantmästarutbildningen baseras på:

  • betyget från gymnasieskolan och poäng på överskjutande praktik.
  • resultatet av högskoleprovet och poäng för överskjutande praktik.

 

Vill du veta mer?
SLU Alnarp, Box 52, 230 53 Alnarp.
tel. 040-41 50 00 fax. 040-41 50 10.
E-post: studievagledning@slu.se