På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!Ordförande
Martin Olsson

"Lantan" Box 22
230 53 ALNARP
070-361 63 58

Vice ordförande
Jozefine Nybom

Björnbärsgatan 1a
234 43 LOMMA
073-230 83 53

Sekreterare
Sanna Jonsson

234 43 LOMMA
073-991 49 59

Kassör
Johan Andersson

"Lantan" Box 22
230 53 ALNARP
070-982 31 21

CM
Johanna Nilsson

Björnbärsgatan 1a
234 43 LOMMA
070-535 76 53

SLUSS representant
Emma Nilsson

Björnbärsgatan 1a
234 43 LOMMA
0737-03 47 58