www.lantmastarkaren.nu
Lantmästardagen

Lantmästardagen – dagen för företag och studenter inom jordbrukssektorn

Vad är Lantmästardagen för något?

Lantmästardagen sker en dag i mitten av november varje år på Campus Alnarp. Lantmästardagen har varit en tradition som lantmästarstudenterna har arbetat fram sedan årtionden tillbaka. Denna dag är uppskattad utav många.

Anledningen till att denna dag uppstått är för att ge studenterna inspiration och att bygga nya kontakter inom branschen inför när det är dags att ge sig ut i arbetslivet

Varför görs detta?

Lantmästardagen gynnar studenter och företag på många olika sätt, som till exempel:

  • Skapar nya kontakter och samarbeten.
  • Företagen och studenter får diskutera nya idéer och förslag.
  • Diskussion om potentiella examensarbeten som studenterna kan göra med hjälp av företagen.
  • Lantmästardagen gynnar jordbrukssektorn med nya arbetstagare och arbetsgivare.

Ansvariga för Lantmästardagen 2018:
Emil Karlsson
Emelie Persson
Filiph Olofsson
Karl Olsson
Elisabet Nilsson
Richard Andersson
Alexander Von Bothmer
Daniel Ekblad
Cecilia Strömvall
Cecilia Johansson
Helena Eriksson

Frågor: kontakta Emil Karlsson, 0738-087965 eller lm-dagen@slu.se