www.lantmastarkaren.nu
Kontakta Lantmästarkåren

Ordförande

Josefine Andersen "Blocka"
0706 34 71 33
lmk-ordforande@stud.slu.se

Studiesocial kontakt
Johan Larm "Phullooozer"
0706 32 97 88
LMK-viceordforande@stud.slu.se
i
Skyddsombud
Jacob Nylander "Käbblaa"
0761 38 16 15
lmk-sluss@stud.slu.se
.
Kårsamverkansnämdens ordförande
Jenny Hermansson "Maaatsvinn"
ksn_ordf@stud.slu.se

Besöksadress

Sundsvägen 9
230 53 Alnarp
www.lantmastarkaren.nu

Postadress

Box 47
230 53 Alnarp
asdad
Studenthälsa: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan
Studentkyrka: http://www.pklund.se/student-ungdom/studentkyrkan/
adads
Webbansvarig
webmaster@lantmastarkaren.se