www.lantmastarkaren.nu
Framtid

Idag står svenskt jordbruk inför stora förändringar. Det innebär att de traditionella arbetsuppgifterna kommer att minska i framtiden. det gäller främst inom det praktiska jordbruket och arbetsmöjligheterna i organisationer och företag i direkt anslutning till jordbruk. Däremot kan vi se en ökad efterfrågan på högskoleutbildade lantmästare inom andra områden t ex natur, miljö, landskapsvård och djurskydd.

Sveriges anslutning till EU har lett till en förändrad och vidgad arbetsmarknad som har stora behov av den kompetens som svenska lantmästare har. Även i öst-europa är behovet av utbildade lantmästare stort. För att skapainternationella kontakter och kunskap om internationella förhållanden kommer gästföreläsare och informerar om forskning, undervisning, diplomati och handel.

Nya gröna arbetsområden
Det finns många arbetsfält för dig som utexaminerad lantmästare, både inom privata och offentliga sektorn. De flesta lantmästare arbetar inom traditionella områden som praktiskt lantbruk, undervisning och rådgivning samt försäljning. Arbetsuppgifterna har dock i stor utsträckning ändrat karaktär i takt med att lantbrukssektorn förändrats.

Som färdig lantmästare kan du bland annat arbeta inom följande områden: