På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

Jun 7, 2019

Avslutningslunch på loftet


På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

Kategori: Fester
Av: Festkommitten

På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan HÄR!