På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!